Podnik s tradíciou...

Koníček je jeden z najstarších podnikov v Pezinku s viac ako 300 ročnou tradíciou, ktorý vznikol z pôvodne zájazdového a furmanského hostinca. V 19. a začiatkom 20. storočia slúžil najmä pocestným ako prepriaháreň koní, z čoho vyplýva i jeho názov. Známy je svojou kvalitnou kuchyňou.
Od roku 1912 je nepretržite vo vlastníctve jednej rodiny:

1912 - 1932 Katarína Regináčová, rod. Kozová
1932 - 1950 Jozef Gregor s manželkou
1950 - 1991 RAJ Malacky
1991 - 2010 rodinný podnik rod. Nogovej a Ištokovej
od 2010 rodinný podnik rod. Nogovej

Naša ponuka

V súčasnosti ponúkame rozsiahle služby v oblasti gastronómie. Počnúc klasickou reštauráciou, kde si možno vychutnať každodenný obed alebo príležitostné večere, či iné. K dispozícii je aj bar s biliardom a nakoniec aj výčap.
Okrem možnosti posedieť si pri jedle v priestoroch reštaurácie, ponúkame možnosť organizovania rôznych akcií (svadby, promócie, firemné stretnutia, ...) priamo u nás alebo kdekoľvek v okolí s donáškou a obsluhou (catering). Sme schopní uspokojiť Vaše požiadavky od Pezinka cez Bratislavu až po Hainburg.